Christoffer Wiklöw

Archive for July, 2010|Monthly archive page

Nitar och l

In Uncategorized on July 8, 2010 at 1:48 pm

Ni far ursakta att det kommer fattas svenska bokstaver i ett inlagg; faktum ar att jag skriver detta pa en iPad kopt i Japan.

Sa, det jag vill kommentera pa idag ar att Burberry har nyligen haft sin fashion show for nastani sommar, 2011, och fokusen var pa lader och nitar. Jag lever i Tokyo och har ar modet reelt två ar tidigare an i resten av varlden och darfor tycker jag att nitar och lader borjar lamna modet, eftersom det har existeratst ganska lange har nu. Men Burberry tror att det ska vara lika stort nasta ar ocksa. Jag ar inte saker pa det. Om det ska lyckas sa ska det vara nitar i en annan form och stil i forhallanden till kladerna.

Kommer det lyckas kommer det vara pa grund av att stilen kommer vara stilren som gar i hand med hog klass.

Advertisements